Cần Thơ tăng cường các biện pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông thiet ke web

Ngày 29 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có Công văn số 3394/UBND-NCPC về việc tăng cường các biện pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nội dung Công văn nêu rõ:

Thủ trưởng Cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, các tổ chức chính trị, xã hội cần tăng cường phổ biến, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đặt biệt, khẩn trương triển thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Nơi nào buông lỏng quản lý, liên tục để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND dân thành phố.

Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí thêm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông để ngăn ngừa, giảm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tập trung xử lý các lỗi vi phạm như: Chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật để chở khách (cả đường bộ và đường thủy).

Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm chủ động phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn này. Kịp thời đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phê bình, xử lý các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện.

Phạm Nga