CÔNG ĐIỆN Số 02 CĐ/PCLB BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN TỈNH NINH BÌNH

CÔNG ĐIỆN

Số  02 CĐ/PCLB hồi 14 giờ 30 ngày 22/6/2013

BAN CHỈ HUY PCLB VÀ TKCN  TỈNH NINH BÌNH

ĐIỆN:

        – Các thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.

                   – Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các huyện, thành phố, thị xã.

Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ  ngày 22/6/2013 vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông cách  bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển  theo hướng  giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng  15 km đến 20 km.

Thực hiện công điện khẩn số 11/CĐ-TW hồi 10 giờ 30 ngày 22/6/2013 của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương – Ủy ban quốc gia tìm TKCN.

Để chủ động đối phó với bão số 2, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN các huyện, thành phố,       thị xã triển khai các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm công điện số 01/CĐ-BCH hồi 10h ngày 21/6/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN tỉnh

2. Nghiêm cấm không cho tầu thuyền ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện tầu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh ; tổ chức sắp xếp tàu thuyền ở nơi neo đậu xong trước 9h ngày 23/6/2013, tổng hợp thông tin về số lượng, phương tiện, ngư dân  đã vào nơi trú ẩn báo cáo về Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh.

3. Triển khai phương án di dân khu vực ngoài đê Bình Minh II và di dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ sạt lở đất đến nới tránh trú bão an toàn xong trước 9h ngày 23/6/2013. Đồng thời tổ chức lực lương tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điêu, hồ đập, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được phê duyệt .

4. Tiến hành chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viên, nhà dân, cắt tỉa cây… bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước và nhân dân.

5. Đề phòng mưa lớn, yêu cầu Ban chỉ huy PCLB & TKCN các huyện, thị xã, thành phố và Công ty KTCTTL tỉnh chủ động triển khai phương án chống úng, tiêu  nước đệm đảm bảo an toàn cho lúa mùa mới cấy; Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình đảm bảo đủ điện bơm tiêu úng.

6. Kiểm tra đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc (Tạm ngừng hoạt động các tuyến đò kể từ 10h ngày 23/6/2013 đến khi bão tan)

7. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh, Thủ trưởng các ngành đã phân công phụ trách huyện, thị, thành phố khẩn trương xuống địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi diễn biến của bão số 2,  thường xuyên báo cáo tình hình về Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh./.

 

 

   Nơi nhận:

– Như trên;                                                                   

– Ban Chỉ đạo PCLB TW;

– Thường trực Tỉnh uỷ;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

– Sở Nông nghiệp &PTNT;

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

– Văn phòng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh;

– Lưu VT, các VP, TTTH.

NA/02CĐ

Nguồn: http://ninhbinh.gov.vn/web/guest/home/view?assetpublish=452943&entries=tin_noi_bat