SEO Off Page ?

Nhiều người còn mơ hồ về SEO Offpage và làm sao để SEO Offpage cho hiệu quả.  SEO offpage là gì?  là đi xây dựng những liên kết bên ngoài về website của mình là trang chủ hay một trang con nào đó.

Bên cạnh việc tối ưu Onpage website thật tốt thì việc xây dựng hệ thống link cho website là rất cần thiết, ngoài việc tăng độ trust cao, giảm alexa cho website thì sẽ làm cho thứ hạng từ khóa của bạn tăng lên đáng kể. Nếu hệ thống link tốt thì từ khóa ở mức top cao.

seo-on-page

Bạn nên rải điều liên cho tất cả các trang, không nên tập trung vào một trang chủ hay trang nào đó thì sẽ làm cho website mất cân bằng.

Nên xây dựng link tư  từ và chất lượng, và luôn thay đổi anchor text trỏ về site.

Với những kinh nghiệm trên hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cho bạn. Chúc bạn thành công!